LGDL-LGDM
Array薄膠板
數量 : 詢價
  • 用途 :夾持晶片。
  • 規格 :可依客戶要求規格製作。
品號品名規格
LGDM0560- ARRAY薄膠板,菱形孔 560孔
LGDM0615- ARRAY薄膠板,菱形孔 615孔
LGDM0704- ARRAY薄膠板,菱形孔 704孔
LGDM1024- ARRAY薄膠板,正菱形孔 1024孔
LGDM1030- ARRAY薄膠板,菱形孔 1030孔
LGDM1736- ARRAY薄膠板,正菱形孔 1736孔
LGDM2080- ARRAY薄膠板,正菱形孔 2080孔
LGDM2560- ARRAY薄膠板,正菱形孔 2560孔
LGDM3220- ARRAY薄膠板,正菱形孔 3220孔
***商品規格可客製化。

品號品名規格
LGDL0192- ARRAY薄膠板,長方孔 192孔
LGDL0256- ARRAY薄膠板,長方孔 256孔
LGDL0256-430197-240C01 ARRAY薄膠板,長方孔(只有2個定位孔) 256孔,4.3*1.97mm,2.4t,SUS0.35t,80
LGDL0576- ARRAY薄膠板,長方孔 576孔
LGDL0576-306082-110A01 ARRAY薄膠板,長方孔(只有2個定位孔) 576孔,3.06*0.82mm,1.1t,SUS0.25t,80
LGDL0576-306082-120A01 ARRAY薄膠板,長方孔(只有2個定位孔) 576孔,3.06*0.82mm,1.2t,SUS0.25t,80
LGDL0576-317112-110A01 ARRAY薄膠板,長方孔(只有2個定位孔) 576孔,3.17*1.12mm,1.1t,SUS0.25t,80
LGDL0576-317112-120A01 ARRAY薄膠板,長方孔(只有2個定位孔) 576孔,3.17*1.12mm,1.2t,SUS0.25t,80
LGDL0784- ARRAY薄膠板,長方孔 784孔
LGDL0784-248065-200A01 ARRAY薄膠板,長方孔(只有2個定位孔) 784孔,2.48*0.65mm,2.0t,SUS0.25t,80
LGDL1024- ARRAY薄膠板,長方孔 1024孔
*** 商品規格可客製化。
  • 尺寸 :因不同規格,稍有差異
  • 重量 :因不同規格,稍有差異