LGCDA
卸料蓋板
數量 : 詢價
  • 用途 :配合卸除晶片之用。
  • 規格 :可依客戶要求規格製作。
品號品名規格
LGCDA-00192- 卸料蓋板,ATCP 192孔,
LGCDA-00256 卸料蓋板,ATCP 256孔,
LGCDA-00256-680-0 卸料蓋板,ATCP 256孔,ψ6.8-5.0t
LGCDA-00576 卸料蓋板,ATCP 576孔,
LGCDA-00576-460-0 卸料蓋板,ATCP 576孔,ψ4.6-5.0t
LGCDA-00784 卸料蓋板,ATCP 784孔,
LGCDA-00784-380-0 卸料蓋板,ATCP 784孔,ψ3.8-5.0t
LGCDA-01024 卸料蓋板,ATCP 1024孔,
LGCDA-01024-300-0 卸料蓋板,ATCP 1024孔,ψ3.0-5.0t
LGCDA-01024-330-0 卸料蓋板,ATCP 1024孔,ψ3.3-5.0t
LGCDA-01024-330-0A 卸料蓋板,ATCP(分四區塊) 1024孔,ψ3.3-5.0t
LGCDA-01030-000-0 卸料蓋板,ATCP 1030孔
LGCDA-01030-300-0 卸料蓋板,ATCP 1030孔,ψ3.0-5.0t
LGCDA-01736-220-0 卸料蓋板,ATCP 1736孔,ψ2.2-5.0t
LGCDA-01764 卸料蓋板,ATCP 1764孔,
LGCDA-02560-180-0 卸料蓋板,ATCP 2560孔,ψ1.8-5.0t
LGCDA-03220-160-0 卸料蓋板,ATCP 3220孔,ψ1.6-5.0t
LGCDA-03220-180-0 卸料蓋板,ATCP 3220孔,ψ1.8-5.0t
LGCDA-03364-180-0 卸料蓋板,ATCP 3364孔,ψ1.8-5.0t
*** 商品規格可客製化。
  • 尺寸 :因不同規格,稍有差異。
  • 重量 :因不同規格,稍有差異。