LGPUA
上压板(下植入)
数量 : 詢價
  • 用途 :安装于下植入压床上方,为芯片逃孔之用。
  • 规格 :可依客户要求规格制作
品号品名规格
LGPUA-00000-000-1 上压板,Array,整平 无孔,20t
LGPUA-00192 上压板,Array,下植入 192孔,
LGPUA-00256 上压板,Array,下植入 256孔,
LGPUA-00256-680-0 上压板,Array,下植入 256孔,∮6.8-20.0t
LGPUA-00560 上压板,Array,下植入 560孔,
LGPUA-00576 上压板,Array,下植入 576孔,
LGPUA-00576-460-0 上压板,Array,下植入 576孔,∮4.6-20.0t
LGPUA-00615 上压板,Array,下植入 615孔,
LGPUA-00784 上压板,Array,下植入 784孔,
LGPUA-00784-380-0 上压板,Array,下植入 784孔,∮3.8-20.0t
LGPUA-01024 上压板,Array,下植入 1024孔,
LGPUA-01024-300-0 Press Plate,Array, Bottom 1024 holes,  Ø3.0-20.0t
LGPUA-01024-330-0 Press Plate,Array, Bottom 1024 holes,  Ø3.3-20.0t
LGPUA-01024-330-0A Press Plate,Array, Bottom (divided 4 grids) 1024 holes, ,Ø3.3-20.0t
LGPUA-01030-300-0 Press Plate,Array, Bottom 1030 holes,  Ø3.0-20.0t
LGPUA-01030-300-1 Press Plate,Array, Bottom 1030 holes,  Ø3.0-20.0t inculding Spring Plungers
LGPUA-01736 Press Plate,Array, Bottom 1736 holes, 
LGPUA-01736-220-0 Press Plate,Array, Bottom 1736 holes,  Ø2.2-20.0t
LGPUA-01764 Press Plate,Array, Bottom 1764 holes, 
LGPUA-02080- Press Plate,Array, Bottom 2080 holes, 
LGPUA-02560-180-0 Press Plate,Array, Bottom 2560 holes,  Ø1.8-20.0t
LGPUA-03220-160-0 Press Plate,Array, Bottom 3220 holes,  Ø1.6-20.0t
LGPUA-03220-180-0 Press Plate,Array, Bottom 3220 holes,  Ø1.8-20.0t
LGPUA-03364-180-0 Press Plate,Array, Bottom 3364 holes, ,Ø1.8-20.0t
*** Above list could be customable
  • 尺寸 :因不同规格,稍有差异
  • 重量 :因不同规格,稍有差异